1398/07/29

اهداف مدیریت ارتباط با مشتری//پایان نامه درمورد CRM

اهداف مدیریت ارتباط با مشتری//پایان نامه درمورد CRM
اهداف مدیریت ارتباط با مشتری:

1-9-2  از دیدگاه بارنت:

بارنت در سال 2001 تصریح می کند که اهداف crm را عموما می توان در سه گروه صرفه جویی در هزینه ها، افزایش درآمد، و اثرات استراتژیک قرار دارد.وی اذعان می دارد که اهداف زیر برای سازمانی که crm را اجرا می کند منطقی به نظر می آید:

افزایش درآمد حاصله از فروشی
بهبود میزان موفقیت
افزایش سود
افزایش میزان رضایت مشتریان
کاهش هزینه های اداری بازاریابی و هزینه های عمومی فروش
از نقطه نظر نول: 2-9-2

نول بیان می کند که شناسایی و ارائه چیزهایی است که برای مشتریان ایجاد ارزش می کند، کلید مدیریت ارتباط با مشتری است .این دیدگاه به این نکته اشاره دارد که از آنجاییکه مشتریان دارای نگرش های مختلف به ارزش هستند ، برای ارضای هر کدام از آن ها ،روش های بسیاری وجود دارد. بنابراین اهداف

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

مدیریت ارتباط با مشتری عبارت از:

 

1- شناسایی ارزشهای خاص هر بخش از مشتریان

2-درک اهمیت نسبی آن نیازها برای هر بخش

3- تعیین اینکه آیا ارائه چنین ارزش هایی به شیوه مثبت اثر گذار خواهد بود یا خیر

4-ارتباط دادن و ارائه ارزش های متناسب هر مشتری به شیوه ای آنها بخواهند اطلاعات را دریافت کنند.

5-اندازه گیری ننایج و اثبات بازده سرمایه گذاری:

3-9-2 از نظر سوئیفت :

سویفت در سال 2001 بیان داشت که هدف مدیریت ارتباط با مشتری ، افزایش فرصت های کسب و کار از طریق زیر است :

-بهبود فرایند ارتباط با مشتریان واقعی
-ارائه محصولات صحیح به هر مشتری
-ارائه محصولات صحیح از طریق کانالهای صحیح به هر مشتری
-ارائه محصولات صحیح در زمان صحیح به هرمشتری
4-9-2 از دیدگاه گالبریث و راجرز :

این دو محقق بیان می کنند که هدف عمده مدیریت ارتباط با مشتری : سفارشی سازی، ایجاد ارتباط شخصی شده و ارائه خدمات پشتیبانی بعد از فروش می باشد. آن ها معتقدند که عوامل بسیاری بر تصمیم خرید مشتری تاثیر می گذارد . مشتریان محصولات و خدماتی را خریداری می کنند که انتظاراتشان را برآورده کرده یا فراتر از آن بوده و توجهات اختصاصی شده کارکنان را دربرداشته باشد.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:


فرم در حال بارگذاری ...