1398/07/29

دانلود پایان نامه ارشد:تدریس در مقطع ابتدائی کودکان عقب مانده ذهنی


کودکان استثنائی تعداد درصد در اجتماع تعداد درصد کودکان استثنائی که برای آموزش ویژه نام نویسی کرده اند
اختلال گفتاری 5/3 86/2
عقب ماندگی ذهنی 3/2 68/1
اختلال عاطفی 2 95/0
اختلال یادگیری 2 73/4
اختلال شنوایی 6/0 17/0
اختلال بینایی 1/0 07/0
کوری و کری و معلول چند نوعی 6/0 23/0
اختلال شکسته بندی، فلج و بیماریهای ضعیف کننده 5/0 28/0
جمع 6/11 97/10

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید


فرم در حال بارگذاری ...