1398/07/29

دانلود پایان نامه ارشد : تشکیلات و رسیدگی در دادگاه کیفری استان سابق ودادگاه کیفری یک در قانون جدید

دانلود پایان نامه ارشد : تشکیلات و رسیدگی در دادگاه کیفری استان سابق ودادگاه کیفری یک در قانون جدید
 
 

از دیگر تفاوتهایی که قانون جدید آیین دادرسی کیفری با قانون سابق دارد بحث چگونگی رسیدگی در این دادگاه است.

 

رسیدگی دادگاههای کیفری استان در قانون سابق  با حضور پنج قاضی وگاهی نیز با حضور سه قاضی انجام می شود . رسیدگی به جرائم مربوط به باحضور پنج  قاضی صورت میگیرد و درسایر موارد با حضور سه قاضی انجام می شود.

 

این به این معناست که در جرایم  قصاص نفس ، اعدام ، رجم ، صلب  و حبس ابد حضور پنج قاضی الزامی است و جلسه با حضور این تعداداز قضات رسمیت می یابد و با این تعداد می توان در مورد پرونده اعلام نظر و رای کرد .و ملاک رای اکثریت است ،یعنی سه رای از پنج رای .و همچنین در جرایم سیاسی و مطبوعاتی با حضور سه نفر قاضی رسمیت می یابد و همچنین حضور هییت منصفه  و با این تعداد قاضی می توان به رسدگی پرداخت در غیر این صورت نمی‌توان رسیدگی کرد.و در این خصوص قانون سابق در تبصره ی یک ماده ی ۲۰ ق.ت.د.ع..ا اشعار میدارد که :«رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضویا اعدام یا رجم یا صلب  و یاحبس ابدباشد و نیز رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی ابتدائا در دادگاه تجدید نظر استان به عمل خواهد آمد ودر این مورد،دادگاه مذکور«دادگاه کیفری استان» نامیده می شود .دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یااعدام یا رجم یا صلب و یاحبس دائم باشد از پنج نفر (رئیس و چهار مستشار یا دادرس علی البدل دادگاه تجدید نظر استان ) و برای رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو و جرایم مطبوعاتی و سیاسی باشد از سه نفر (رئیس و دو مستشار یا دادرس علی البدل دادگاه تجدید نظر استان )تشکیل میشود…»

 

 

 

این در حالی است که قانونگذار در قانون جدید آیین دادرسی کیفری رویه غیر از قانون سابق در رسیدگی به جرایم در صلاحیت کیفری یک در پیش گرفته و در قانون جدید قانونگذاردر ماده ی ۲۹۶ دادگاه کیفری یک را متشکل از رئیس و دو مستشار دانسته است ماده ۲۹۶قانون جدید:« دادگاه کیفری یک با حضور رئیس و دو مستشار و در غیاب رئیس با حضور سه مستشار تشکیل می‌شود. در این وضعیت ریاست دادگاه به عهده عضو مستشاری است که سابقه قضائی بیشتری دارد.

 

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

تبصره ۱- دادگاه کیفری یک در مرکز استان و به تشخیص رئیس قوه قضائیه در حوزه قضائی شهرستان‌ها تشکیل می‌شود. در حوزه‌هایی که این دادگاه تشکیل نشده است، به جرائم موضوع صلاحیت آن در نزدیکترین دادگاه کیفری یک در حوزه قضائی آن استان رسیدگی می‌شود.

 

تبصره ۲- دادرس علی‌البدل حسب مورد می‌تواند به جای رئیس یا مستشار انجام وظیفه کند. همچنین با انتخاب رئیس‌کل دادگستری استان، عضویت مستشاران دادگاههای تجدیدنظر در دادگاه کیفری یک و دادگاه انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می‌کند بلامانع است.»

 

که رسیدگی به جرائم موجب مجازات سلب حیات و جرائم موجب حبس ابد و جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی  با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن و جرائم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاترهمچنین رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی با حضور رئیس و دومستشار تشکیل میگرددو در صورت غیبت رئیس با حضور سه مستشارتشکیل میگردد  و ملاک قانونی و اعتبار رای ،دو رای از سه رای می باشد حال اگر دو قاضی باشند رای صادره اعتبار و وجاهت قانونی نداشته و حتما باید سه عضو دادگاه کیفری یک حاضر باشند.. حال آنکه با توجه به حساسیت جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری یک سیستم رسیدگی توسط پنج قاضی و سه قاضی در قانون سابق بهتر بود .و قانونگذار بنا بر دلایل نا معلومی اقدام به کاستن قضات در رسیدگی به 


فرم در حال بارگذاری ...