1398/07/28

دانلود پایان نامه : پیش بینی تأثیر حفر تونل گلاس ( آذربایجان غربی ) بر آبدهی چشمه های منطقه


1-4- اهداف 4
1-5- روش تحقیق 5
1-6- پیشینه موضوع 6
فصل دوم: زمین شناسی و هیدروژئولوژی
2-1- موقعیت منطقه مورد مطالعه 9
2-2- آب و هوا 9
2-3- عوامل اقلیمی 11
2-3-1-درجه حرارت 11

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید


فرم در حال بارگذاری ...