1398/07/29

سلامت جسمانی مأموران//پایان نامه درباره جواز سلاح مأمورین

سلامت جسمانی مأموران//پایان نامه درباره جواز سلاح مأمورین
تکالیف فرماندهان در رابطه با استفاده از سلاح توسط مأمورین
قانون بکارگیری سلاح در مواد متفاوت، تکالیفی و وظایفی را برای فرماندهان احصاء نموده و اگر چه متأسفانه ضمانت اجرایی را برای عدم اجرای تکالیف فوق مشخص ننموده ولی به­ هر حال فرماندهان مکلفند که وظایف فوق را با توجه به اهمیت موضوع به نحو شایسته و مطلوبی انجام دهند. وظایفی که مربوط به مراحل قبل از تحویل سلاح و یا قبل از تیراندازی مأموران می­باشد به شرح ذیل می­باشد:

1- احراز سلامت جسمانی و روانی مأموران:

بند 1 ماده 2 قانون بکارگیری سلاح، شرط اول مسلح­ شدن مأموران را سلامت جسمانی و روانی آنان احصا نموده؛ بنابراین فرماندهان مکلفند به نحو مقتضی مثل معرفی به مراکز درمانی و اخذ آزمایشات لازم موضوع فوق را احراز نمایند.

2– احراز تسلط مأموران تحت امر در بکارگیری سلاح:

برابر بند 3 ماده 2 ق. ب. س. مأموران باید در استفاده از سلاحی که در اختیار آنان گذارده می­شوند مهارت و تسلط کافی داشته باشند و این موضوع باید توسط فرمانده وی احراز گردد.

3– ارائه آموزش­های لازم در راستای مأموریت­های محوله:

فرماندهان مکلفند که آموزش لازم را در راستای مأموریت­های محوله به مأموران ارائه نموده و آنان را در خصوص نوع و چگونگی اجرای مأموریت محوله توجیه نمایند (بند 2 ماده 2 ق. ب. س.)

4– احراز این موضوع که مأمور مسلح آشنایی کامل به قانون و مقررات مربوط بکارگیری سلاح:

موضوع فوق نیز در بند 4 ماده 2 قانون بکارگیری سلاح مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. بنابراین فرماندهان مکلفند به نحو مقتضی احراز نمایند که ماموران مقررات بکارگیری سلاح را به خوبی می­دانند. این مهم با ارائه آموزش­های لازم و تداوم آن و با ارائه و تشریح حوادث و وقایع و پرونده­های مطرح شده و مراجع قضایی مؤثرتر خواهد بود.

5– در اختیار قراردادن سلاح متناسب با مأموریت:

ماده 10 ق. ب. س. مقرر داشته سلاحی که در اختیار مأموران قانون مذکور قرار داده می­شود باید متناسب با موضوع مأموریت و وظیفه­ی آنان باشد.

6– گوشزد نمودن حدود اختیارات و مسئولیت­ها به مأموران مسلح:

برابر ماده 8 ق. ب. س. رؤسا و فرماندهان مربوطه مکلفند قبل از اعزام مأموران، حدود اختیارات و مسئولیت­های آنان را گوشزد نمایند (بارانی، 114:1386).

7– در اختیار قراردادن وسایل هشدار دهنده و تجهیزات لازم:

با توجه به اینکه قانون بکارگیری سلاح شرایط خاصی را برای تیراندازی احصاء نموده و در واقع در بیشتر موارد مأموران تنها به عنوان آخرین اقدام، حق تیراندازی دارند لذا فرماندهان باید تجهیزات مناسب، لازم و

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

کافی جهت تعقیب متهمین در اختیار مأموران قرار دهند تا مأموران با استفاده از امکانات مذکور بتوانند متهمین را دستگیر نموده و فقط در موارد ضروری تیراندازی نمایند.

8– صدور دستور بکارگیری سلاح برای مهار ناآرامی­ها:

قانونگذار فقط در مواد 4 و 5 ق. ب. س. تیراندازی را منوط به دستور فرماندهی دانسته است. در سایر موارد دستور مافوق، مجوزی برای تیراندازی نمی­باشد و چنانچه مأموری به دستور مافوق تیراندازی غیر­مجاز نماید برابر ماده 159 ق. م. ا. با آمر و مأمور برخورد خواهد شد.

در راستای تکالیف فرماندهان، مأموران نیر موظفند پیش از بکارگیری سلاح نکات زیر را رعایت کنند:

1- گزارش دادن بیماری جسمی و روانی خود به فرمانده یا رئیس مربوطه:

قانونگذار در ماده 2 شرایط خاصی را برای مأموران مسلح احصاء نموده فلذا چنانچه مأموران احراز نمایند که فاقد شرایطی از جمله سلامت جسمی و روانی بوده و یا اینکه شرایط مذکور را از دست داده­اند باید مراتب فوق را به فرماندهان خود گزارش نمایند.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:


فرم در حال بارگذاری ...