1399/03/16

مقاله : ویژگی های افراد خلاق

افراد خلاق از ویژگیهایی برخوردارند، که  تمامی آنها اکتسابی است و به شیوه تربیت، تحصیل، کوشش شخصی و شرایط محیطی بستگی مستقیم دارد، این ویژگی ها به شرح زیر است:

۱- کنجکاو و پرسشگرند و علاقه به یادگیری دارند.

۲- روحیه نقادی دارند.

۳- آرامش و آسودگی خیال دارند.

۴ . شوخ طبعی و بذله گوی مثبت دارند.

۵-  در گفتار و عمل بی تکلف هستند.

۶- به آینده امیدوارند و دلگرمی دارند.

۷- ارتباطی عمیق و صمیمی دارند.

۸- هوش سرشار و دارای اعتماد به نفس زیادی هستند.

۹- در انجام امور پیشقدم هستند .

۱۰- مسئولیت پذیرند.

۱۱- به جزئیات توجه بسیار دارند.

۱۲- نظرات غیر عادی و غیر مرتبطی دارند.

۱۳- قوه تخیل قوی تری نسبت به دیگران دارند.

۱۴ . اصرار و استقامت و تمرکز دارند.

۱۵ . میزان آگاهی لازم از زمینه ای که خلاقیت در آن واقع می شود دارند.

۱۶ . از انجام کارهای روزمره و تکراری آزرده می شوند .

۱۷ . توانایی فکر کردن و پرداختن به چند ایده را در یک زمان دارند.

۱۸ . از انجام تکلیف فراتر می روند .

۱۹ . همواره در جستجوی انجام کارها با روش های غیر معمول هستند.

۲۰ . از اینکه نسبت به دیگران متفاوت به نظر برسند نگرانی ندارند.

۲۱ . ریسک پذیر اند. پشتکار و تلاش مستمری دارند.

    1. گرایش به مقولات و کارهای پیچیده دارند.برای پذیرش افکار نا متعارف قدرت و آمادگی دارند و نیز تحمل انجام دارند.

پایان نامه


فرم در حال بارگذاری ...