1398/07/29

پایان نامه ارشد: ایجاد پوشش‌های نانوساختار برای کار در شرایط دمای بالا

1-1- مقدمه 2

فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده 4
2-1- ترکیب سوپرآلیاژها 5
2-2 پوشش‌های مورد استفاده در سوپرآلیاژها 6
2-3- فرآیند‌های رسوب‌دهی 7
2-3-1- رسوب‌دهی الکتریکی 7
2-4- نکات مهم در طراحی نانو کامپوزیت‌ها 12
2-4-1- پراکندگی 12
2-4-2- آرایش 12
2-4-3- ارزش اقتصادی 13
2-4-4- رسوب الکتریکی 13
2-5- فرآیند سمنتاسیون پودری برای تولید پوشش‌های آلومیناید 13
2-5-1- مزایای فرآیند سمنتاسیون پودری 15
2-5-2- محدودیت‌های فرآیند سمنتاسیون پودری 15
2-6- پوشش‌های آلومیناید بر روی نیکل و سوپر آلیاژهای پایه نیکل 16
2-6-1- پوشش‌های بدست آمده از فرآیند با اکتیویته بالای آلومینیوم 17
2-6-2- پوشش‌های تولید شده توسط فرآیندهای اکتیویته پایین آلومینیوم 22
2-6-2-2- سوپر آلیاژهای پایه نیکل 23
2-7- پیش عملیات قبل از آلومینایزینگ 24
2-8- مورفولوژی سطح پوشش‌های آلومیناید 25
2-9- سیستم‌های آلومیناساز 27
2-10- مکانیزم‌های اثر عناصر واکنشگر  در آلیاژهای آلومینا ساز 28
2-11- تاثیر عناصر واکنشگر بر پوسته آلومینا 29
2-11-1- تاثیر عناصر واکنشگر بر رشد و چسبندگی پوسته آلومینا 30
2

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

-11-2- تقویت پیوند آلیاژ/پوسته و پدیده جدایش 30

فصل سوم: روش تحقیق 32
3-2- مواد اولیه و تجهیزات مورد نظر برای اعمال پوشش 34
3-2-1- آلیاژ زیر لایه 34
3-2-2- فرآیند آبکاری الکتریکی 34
3-2-2-1- مواد مورد استفاده در فرآیند آبکاری الکتریکی 34
3-2-2-2- تجهیزات مورد استفاده در فرآیند آبکاری الکتریکی 36
3-2-2-3- اعمال پوشش آبکاری الکتریکی 37
3-2-3- فرآیند پوشش‌دهی نفوذی 40
3-2-3-1- پودرهای مورد استفاده در فرآیند پوشش‌دهی نفوذی 40
3-2-3-2- تجهیزات مورد استفاده در فرآیند پوشش‌دهی نفوذی 40


فرم در حال بارگذاری ...