1398/07/28

پایان نامه ارشد رشته مهندسی صنایع : بررسی رابطه استراتژی‌های رقابتی و بسته‌بندی کالاها

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده
پژوهش حاضر با هدف شناسائی تاثیر مولفه‌های بسته‌بندی در رفتار مصرف‌کنندگان مواد غذائی صورت گرفت. در همین راستا در ابتدا به بررسی ژرف ادبیات موضوع و پژوهش های انجام شده داخلی و خارجی پرداخته شد تا مبانی اولیه در تدوین پیش فرض های لازم برای سنجش تاثیر مولفه‌های بسته‌بندی فراهم آید. بر این اساس رنگ بسته‌ محصول، طرح بسته‌بندی و اندازه بسته محتوی مواد غذائی به عنوان عوامل زیربنائی تاثیرگذار بر رفتار خرید مصرف‌کنندگان موادغذائی شناسائی شدند و به این ترتیب فرضیه‌های پژوهش، تنظیم گردید.
بعد از تنظیم فرضیه های پژوهش و شناسائی مولفه‌های بسته‌بندی، پرسشنامه ای مرکب از 19 سؤال تهیه و تنظیم شد. در ادامه از جامعه آماری پژوهش با استفاده از فرمول کوکران نمونه ای به حجم 110 نفر محاسبه و به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب و آماج پژوهش قرار گرفت.
برای آزمون ‌فرضیه‌های تحقیق از آزمون t تک‌نمونه استفاده شده است. جهت تحلیل دیدگاه پاسخگویان بر اساس جنسیت از آزمون t مستقل دو نمونه‌ای استفاده شده و برای تحلیل دیدگاه پاسخگویان بر اساس میزان تحصیلات، درآمد و سن از آزمون تحلیل واریانس استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد با اطمینان 95 درصد رنگ بسته‌بندی، اندازه بسته‌بندی و طرح بسته‌بندی بر رفتار مصرف‌کننده تاثیر دارد. همچنین اولویت‌بندی تاثیرگذاری هریک از این ابعاد نشان می‌دهد، رنگ بسته‌بندی بیشترین تاثیر را بر رفتار خرید مصرف‌کنندگان دارد.

واژگان کلیدی: رفتار مصرف کننده، بسته‌بندی، رنگ، طرح، اندازه

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1- مقدمه
بازاریابی فعالیتی است که طی آن نیازها و خواسته‌های تأمین نشدۀ مشتریان، تعیین می‌شوند. میزان اهمیت این نیازها و خواسته‌ها، تعیین بازار هدفی که شرکت در آن دارای بالاترین قابلیت خدمت رسانی است. بازاریابی پویا، هنر فروختن آنچه که تولید شده نیست، بلکه آگاهی نسبت به آن چیزی است که باید تولید شود. آنچه که بقا و رشد واحدها را تضمین می‌کند حمایت از ناحیه مصرف کننده آن هم با ارائه تقاضای خرید مکرر می‌باشد. (کاتلر،1382 : 10)
نقش بسته‌بندی به عنوان ابزاری جهت برقراری ارتباط با مصرف‌کننده و انتخاب مارک‌های تجاری دائما در حال رشد می‌باشد جهت تحقق اهداف ارتباطی لازم است که اطلاعات کافی در رابطه روانشناسی مصرف کننده توسط تولیدکنندگان کسب شود. این موضوع جهت درک واکنش مصرف کننده نسبت به بسته‌بندی کالای ضروری لازم است. بسته‌بندی محصولات نوعی علم، هنر و تکنولوژی حمایت از محصولات درمقابل آلودگی و خطرات ناشی از حمل و نقل و ذخیره مناسب محصولات است. در حوزه بازاریابی بسته‌بندی یک روش جذاب جهت انتقال پیام در رابطه با محصول به مشتریان می‌باشد. همچنین این امکان را فراهم می‌سازند که محصولات مختلف به صورت واحد و منسجم

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

محافظت شوند. بنابراین لازم است که تلاش‌های زیادی در جهت افزایش کارآیی بسته‌بندی‌های صورت بگیرد به همین دلیل است که رسانه‌های قدیمی نیز مسیر فعالیت خود را به سوی تبلیغات در هنگام خرید سوق داده اند.
در این فصل کلیات مربوط به پژوهش حاضر مورد بررسی قرار می گیرد به این ترتیب که در ابتدا به شرح و بیان مسأله پژوهشی پرداخته می‌شود تا مبانی لازم جهت توجیه چرائی انجام پژوهش حاضر فراهم آید. در ادامه اهداف پژوهش بیان می‌شود و به تبع این اهداف فرضیه های پژوهش ارائه می شوند. سپس قلمرو پژوهش به لحاظ موضوعی، زمانی و مکانی معین می‌شود و روش مورد استفاده در پژوهش حاضر به اختصار توضیح داده می‌شود. در نهایت نیز به تعریف کاربردی واژه‌های پژوهش پرداخته می‌شود.

1-2- بیان مساله
مشتری و جلب رضایتمندی او از موضوعات اساسی است که در دنیای رقابتی حاضر می‌تواند موجب ترقی یک سازمان گردد. اهمیت مشتری و رضایت او چیزی است که به رقابت در سطح جهانی بر می گردد. در این راستا توجه به اینکه چه مواردی می‌تواند در افزایش رضایتمندی مشتریان به صورت دقیق تر و کامل تر مؤثر باشد، ضروری و حائز اهمیت است.
متاسفانه علی رغم اهمیت موضوع بسته‌بندی و نقش تأثیر گذار آن در افزایش رقابت پذیری محصولات در بازارهای رقابتی، آمارهای موجود در ایران حاکی از بی توجهی شرکت‌های داخلی به مبحث بسته‌بندی کالاها می‌باشد. اگرچه مطالعات انجام گرفته حاکی از سیر صعودی تفکر بازاریابی در زمینه تحقیقات بسته‌بندی بوده است، اما همچنان شکاف بارزی در بررسی رابطه استراتژی‌های 


فرم در حال بارگذاری ...