1398/07/28

پایان نامه بررسی تاثیر 16 جلسه تمرینات آب درمانی بر روی کمر درد مزمن سالمندان

تعریف اصصلاحی آب درمانی………………………………………………………………………………………………………………………….12

فصل دوم(پیشینه تحقیق)…………………………………………………………………………………… 13

مبانی نظری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..13
عضلات ستون مهره ها……………………………………………………………………………………………………………………………………..14

دامنه حرکت در ناحیه ستون مهر ه ها………………………………………………………………………………………………………..20

علل کمر درد………………………………………………………………………………………………………………………………………………………25

آب درمانی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..31

 

 

فصل سوم.(روش شناسی تحقیق)…………………………………………………………………………………………………………….43

ماهیت و نوع تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………44
جامعه آماری و نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………….44
نحوه نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………….45
متغیر های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………..45
ابزار و روش اندازه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………… 46
روش اجرای

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

پروتکل………………………………………………………………………………………………………………………………………….47
فصل چهارم(یافته های تحقیق).………………………………………………………………………….. 50

سن پاسخگویان……………………………………………………………………………………………………51

فرضیه 1………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………53

فرضیه 2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….56
فرضیه 3………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..60
فصل پنجم(بحث ونتیجه گیری)…………………………………………………………………………….63

 

خلاصه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………64
نتایج تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….65
بحث و بررسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….66
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..67
پیشنهادهایی مبتی بر نتایج تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..68
منابع وپیوست ها………………………………………………………………………………………………………………………………………..74-69

 
 

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول 4- 1: یافته های توصیفی سن پاسخگویان در نمونه تحت بررسی…………………………………………………………. 51

جدول4-2: یافته های توصیفی سن پاسخگویان در نمونه تحت بررسی……………………………………………………………..52

جدول 4-3: توصیف داده های، ۱۶جلسه آب درمانی بر استقامت عضلات تنه مردان سالمند مبتلا به کمر درد مزمن در گروه آزمایش و کنترل…………………………………………………………………………………………………………………………..54

جدول4-4: آزمون مقایسه tی مستقل مقایسه استقامت عضلات تنه مردان سالمند مبتلا به کمر درد مزمن در پیش آزمون گروه آزمایش و کنترل………………………………………………………………………………………………………………………55

جدول 4-5: نتیجه آزمونtی مستقل برای مقایسه تفاضل پیش آزمون و پس آزمون استقامت عضلات تنه مردان سالمند مبتلا به کمر درد مزمن در دو گروه آزمایش و کنترل………………………………………………………………………….. 56

جدول 4-6: توصیف داده های، ۱۶جلسه آب درمانی بر قدرت عضلات تنه مردان سالمند مبتلا به کمر درد مزمن در گروه آزمایش و کنترل……………………………………………………………………………………………………………………………57

جدول 4-7: آزمون مقایسه tی مستقل مقایسه قدرت عضلات تنه مردان سالمند مبتلا به کمر درد مزمن در گروه آزمایش و کنترل…………………………………………………………………………………………………………………………………………..58

جدول 4-8: نتیجه آزمونtی مستقل برای مقایسه تفاضل پیش آزمون و پس آزمون قدرت عضلات پشت و شکم مردان سالمند مبتلا به کمر درد مزمن در دو گروه آزمایش و کنترل…………………………………………………………………59

جدول 4-9: توصیف داده های،  ۱۶جلسه آب درمانی بر میزان و شدت درد مردان سالمند مبتلا به کمر درد مزمن در گروه آزمایش و کنترل……………………………………………………………………………………………………………………………60

جدول4-10: آزمون مقایسه tی مستقل مقایسه میزان و شدت درد سالمند مبتلا به کمر درد مزمن در گروه آزمایش و کنترل……………………………………………………………………………………………………………………………………………………61

جدول 4-11: نتیجه آزمونtی مستقل برای مقایسه تفاضل پیش آزمون و پس آزمون میزان و شدت درد مردان سالمند مبتلا به کمر درد مزمن در دو گروه آزمایش و کنترل…………………………………………………………………………….62

فهرست تصاویر

 

تصویر 2-1 عضلات پشتی تنه………………………………………………………………………………………………………………………………13

تصویر 2-2 عضلات راست کننده ستون فقرات……………………………………………………………………………………………………15

تصویر 3-2 عضلات خلفی و عمقی ستون فقرات…………………………………………………………………………………………………17

تصویر 4-2 عضله راست شکمی……………………………………………………………………………………………………………………………18

 

 

 

 

 
فصل اول 

طرح تحقیق

 
 
 

مقدمه
اگر قرن اخیر را دوران پیشرفت های خارق العاده بدانیم ، نکته گزافی نیست . بشر در این دوران با اختراعات و ابتکارات دریچه ای نو به سوی خود گشوده است . به یقین توسعه آگاهی های انسان به مدد علم و پژوهش آغاز شده است. امروزه تربیت بدنی و ورزش با بهره مندی از علوم مختلف قادر گشته تحولات اساسی شده و در حال حاضر دنیایی از معارف در این رشته علمی پیش روی بشر قرار گرفته است. ورزش و تربیت بدنی بعنوان یک پدیده فرهنگی اجتماعی در زندگی انسان ها از چنان اهمیتی برخوردار است که اکثر کشورهای جهان آن را لازمه حیات می دانند. از زمانی که تربیت بدنی و ورزش در علوم مختلف استقلال خود را به دست آورد، به عنوان یک علمم مورد پژوهش قرار گرفت و نقش خود را در مسائل اساسی جامعه مانند تعلیم و تربیت ، پزشکی، مسائل فرهنگی و غیره ایفا نمود(11).
  درمان کمر درد  توان بخشی آن در کوتاه ترین زمان ممکن ، یک آرزوی بزرگ و قدیمی است ، اما هنوز اقبال خوبی برای دست اندرکاران بهداشت و سلامت حاصل نشده ، به طوری که از کمر درد به عنوان فاجعه بهداشتی قرن 21 یاد شده است. همچنین 80 درصد افراد در طول زندگی خود کمر درد را تجربه می کنند و در حدود 80 درصد مشکلات وابسته به ستون فقرات ، در ناحیه کمر رخ می دهد ، در این میان دردهای مزمن به عنوان یکی از مهمترین معضلات پزشکی در سراسر جهان مطرح هستند که بطور جدی بر کیفیت زندگی افراد تاثیر می گذارد(26).
  در قرن حاضر ، گرچه بشر توانسته است با پیشرفت علوم مختلف از جمله صنعت دارو سازی و اختراع انواع واکسن ها ، بر بسیاری از بیماریهای عفونی فائق آید ، اما تغییر شیوه زندگی و صنعتی شدن جوامع و در پی آن تبدیل کارهای بدنی به کارهای فکری و اداری ، افزایش ساعات اشتغال افراد ، وضعیت نامناسب فیزیکی در حین کار ، رژیم غذایی نامناسب ، عدم استراحت کافی ، افزایش استرس های روحی ، آلودگی محیط زیست و ….. سبب شده است تا بشر با مشکلات جدیدی مواجه گردد ؛ به طوریکه آمار بیماریهای قلبی عروقی ، روماتیسمی ، سرطان ، تصادفات و ….. در دنیا نسبت به گذشته ، افزایش چشمگیری داشته است.
در بین این بیماریها ، مشکلات ستون فقرات مخصوصا کمر درد مزمن ، بالاترین میزان را داراست که علت اصلی آن ، تغییر شیوه زندگی از پر تحرک و پرفعالیت به سمت کم تحرکی و پشت میز نشینی و عدم تطابق صحیح وضعیت بدن با این نوع حیات است(12).
  احساس درد و ناراحتی در ناحیه کمر ، علامت شایع بسیاری از بیماریهای اسکلتی و غیر اسکلتی است که در جوامعه شیوع بالایی دارد و همانطور که ذکر شد ، بین 80درصد از جمعیت جهان را در بر می گیرد. اغلب بیماران با درد حاد کمر ، که یک اختلال عضلانی و اسکلتی دارند که طیی یک تا چهار هفته خود به خود بهبود می یابند و نیاز به درمان خاصی ندارند .ولی ارزیابی پزشکی برای یافتن مواردی که حائز اهمیت بوده یا نیاز به اقدام فوری پزشکی دارند، باید انجام شود .بسیاری از این دردها به علل مختلف ، مزمن شده و در بسیاری از مراحل زندگی همراه فرد می باشد(12).
به علت شیوع بالای کمر درد در جامعه و هزینه های سنگین آن ، درمان های مختلفی برای آن ارائه شده است که در طیف گسترده ای از استراحت مطلق تا روش های مختلف جراحی قرار میگیرند(2).
هر چند شیوه های توانبخشی و درمانی پیشرفت های زیادی داشته اما این برنامه ها هزینه و زمان زیادی دارند.در این میان آب درمانی جایگاه ویژه ای پیدا کرده است . با وجود تنوع زیاد شیوه های آب درمانی ، هنوز دلایل کافی در مورد برتری یک روش بر دیگری وجود ندارد(12).
  تمرینات آب درمانی برای چندین سال است که اساس درمان انواع مختلف مشکلات کمر بدون توجه به تشخیص یا شکایت اصلی بیمار انجام می شود. از آن جا که تمرینات آب درمانی دارای جایگاه خاصی در درمان بیماران با کمر درد مزمن است و از طرفی یکی از مهمترین اهداف پژوهشگران یافتن شیوه درمانی مناسب می باشد ، محقیق در نظر دارد با استفاده مطالعه در چگونگی آب درمانی های مختلف به پروتکل تمرینی خاص سالمندان بپردازد(26).
 
 
 
 
 
 
بیان مسئله
 کمر درد عمده ترین علت ناتوانی وغیبت از محل کار در سراسر جهان شناخته شده است.تقریبا 60 درصد از این بیماری تا یک سال پس از اولین ابتلا مجددا مبتلا می شوند، و حدودا 45درصد تا 60درصد از این افراد برای بارهای متوالی کمر درد را تجربه می کنند.(10).
کمردرد مزمن دومین عامل مراجعه بیماران به پزشک است. به طوری که حدود 84% افراد در طول زندگی خود حداقل یک بار آن را تجربه می کنند و تقریباً یک درصد از جمعیت دنیا را در طول زندگی ناتوان ساخته است(12). به همین منظور جامعه نیز هزینه های زیادی برای تشخیص و درمان آن صرف می کنند.


فرم در حال بارگذاری ...