1398/07/28

پایان نامه تعدیل قیمت سهام/ خصوصیات کیفی محتوای اطلاعات

پایان نامه تعدیل قیمت سهام/ خصوصیات کیفی محتوای اطلاعات
–  خصوصیات کیفی مرتبط با محتوای اطلاعات

1- مربوط بودن

اطلاعاتی مربوط تلقی می‌شود که بر تصمیمات اقتصادی استفاده‌کنندگان ارزیابی رویدادهای گذشته حال یا آینده یا تأیید یا تصحیح ارزیابی‌های گذشته آنها مؤثر واقع شود. اطلاعاتی مربوط تلقی می‌شود که ارزش پیش‌بینی کنندگی و تأییدکنندگی داشته باشد و همچنین خاصه اقلام مورد ارائه در صورت‌های مالی برای درج در صورت‌های مالی انتخاب شود(سروش نیا، 1393).

 

2- قابل‌اتکا بودن

برای اینکه اطلاعات مفید باشد باید همچنین قابل‌اتکا باشد. اطلاعاتی قابل‌اتکاست که عاری از اشتباه و تمایلات جانب‌دارانه‌ی بااهمیت باشد و به‌طور صادقانه معرف آن چیزی باشد که مدعی بیان آن است یا به گونه‌ای معقول انتظار می رود بیان کند. اطلاعات ممکن است مربوط باشد لیکن ماهیتاً یا در بیان چنان

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

غیرقابل اتکا باشد که شناخت آن در صورت‌های مالی به‌طور بالقوه گمراه‌کننده شود. به‌طور مثال اگر اعتبار و مبلغ یک ادعای خسارت در یک اقدام قانونی مورد سؤال واقع شود، ممکن است شناخت کل مبلغ ادعا در ترازنامه برای مؤسسه نامناسب باشد گرچه افشای مبلغ و شرایط ادعا می‌تواند مناسب باشد. بیان صادقانه رجحان محتوا بر شکل، بی‌طرفی، احتیاط و کامل بودن از ویژگی‌های اطلاعات قابل‌اتکاست(سروش نیا، 1393).

2-2-5-2-  خصوصیات کیفی مرتبط با ارائه اطلاعات

خصوصیات مربوط به ارائه شامل«قابل فهم بودن» و «قابل مقایسه بودن» است. اطلاعاتی که  فاقد این خصوصیات باشد علیرغم مربوط بودن و قابل‌اتکا بودن دارای فایده محدودی است.

 

 

 

1- قابل‌مقایسه بودن

وجود ثبات رویه و افشای رویه‌های حسابداری بکار رفته در تهیه صورت‌های مالی و همچنین افشای هرگونه تغییرات در آن رویه‌ها و اثرات این قبیل تغییرات می‌تواند به قابل‌مقایسه بودن اطلاعات بی انجامد.

2- قابل‌فهم بودن

یک خصوصیت کیفی مهم اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی این است که به‌آسانی برای استفاده‌کنندگان قابل‌درک باشد. ادغام طبقه‌بندی اطلاعات یک عامل مهم در قابل‌فهم بودن اطلاعات محسوب می‌شود و همچنین اطلاعات مالی عموماً بر اساس این فرض که استفاده‌کنندگان از آگاهی معقولی در مورد فعالیت‌های تجاری و اقتصادی و نحوه حسابداری برخوردارند و اینکه مایل به مطالعه اطلاعات با تلاش معقولی هستند، تهیه می‌شود. درعین‌حال، اطلاعات پیچیده‌ای که برای رفع نیازهای تصمیم‌گیری اقتصادی مربوط تلقی می‌شود نباید به بهانه مشکل بودن درک آن توسط برخی استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی حذف شود، گرچه این‌گونه اطلاعات نیز باید حتی‌المقدور به گونه‌ای ساده ارائه شود  (سروش نیا، 1393).

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:


فرم در حال بارگذاری ...