1398/07/29

پایان نامه درمورد مدیریت دانش/تاریخچه مدیریت دانش

پایان نامه درمورد مدیریت دانش/تاریخچه مدیریت دانش
تاریخچه مدیریت دانش

مدیریت دانش ریشه در تعدادی از موضوعاتی دارد که در توسعه سازمان ها(کسب و کار) نقش دارند، مانند مدیریت کیفیت جامع، مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار، سیستم های اطلاعات و مدیریت منابع انسانی. مدیریت دانش رامشاوران استراتژی وسازمان دهندگان کنفرانس ها ونشست­های علمی مدیریت در اوایل دهه 1990، پدید آوردند، اگرچه بحث و مشاجره در باب این دانش از مدت ها قبل شروع شده بود(بل[1]،1978). در سال 1965 مارشال استدلال کرد که بخش اعظم سرمایه شرکت ها از دانش آن ها تشکیل شده است. و هم چنین، استدلال کرد که دانش قدرتمندترین موتور تولید است و بنابراین، سازمان ها به طور فزاینده ای، بر مدیریت آن تمرکز کردند. از نظر تاریخی سه نسل مدیریت دانش را می توان شناخت. دوره ی بین سال های 1990، 1995 را می توان اولین نسل مدیریت دانش نامید. در این دوره، بیشتر کوشش ها بر تعریف مدیریت دانش، بررسی منافع بالقوه آن برای سازمان ها یا شرکت ها و طراحی پروژه های خاص مدیریت دانش تمرکز داشت(کویین[2]،1992). هم چنین پیشرفت در دانش هوش مصنوعی بر تحقیق در باب مدیریت دانش، به ویژه در حوزه ذخیره کردن دانش، تاثیر گذاشت. نسل دوم مدیریت دانش با ایجاد شغل

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

های جدید برای متخصصین مدیریت مدیریت دانش و مدیران ارشد دانش، حدود سال 1996، سر برآوردند. منابع مختلف مدیریت دانش را در هم آمیختند، به سرعت وارد مباحث جدی روزمره سازمان ها شدند. در این نسل، تحقیق در زمینه مدیریت دانش به مباحثی چون مسایل مربوط به تعریف دانش، فلسفه کسب و کار، سیستم ها، چارچوب ها عملیات و کاربردها تمرکز دارد. در سطح عملیاتی مدیریت دانش تاکید داشت که مدیریت دانش در باب تغییر سازمانی سیستماتیک است و سیستم های ارزیابی، مدیریت محتوا و ابزار ها را مدیریت می کند، بایستی با هم توسعه یابند. حاصل این دیدگاه نوین، نسل سومی از مدیریت دانش است که هم اکنون با روش ها و نتایج نوین، پدید می آید. بر اساس نظر ویگ یکی از تفاوت های این نسل با نسل های قبلی، اندازه انسجام یا تلفیق مدیریت دانش با فلسفه، استراتژی، اهداف، فعالیت ها، سیستم ها و رویه های سازمان است واین که چگونه مدیریت دانش تبدیل به بخشی از زندگی و انگیزه روزمره کارکنان شده است. بنظرمیرسد که نسل سوم تمرکزبه اتصال بین علم وعمل دارد(ویگ[3]، 2002).

2-2-2. تعریف مدیریت دانش

1- مدیریت دانش روش ها، ابزار و شیوه هایی است که طی آن می توان دانش را تولید، تقویت و منتشر کرد. این سرمایه ای است که به کمک آن سود دهی و بهره وری در سازمان کسب می شود و منجر به تولید محصول یا خدمت با کیفیت می شود.

2- مدیریت دانش، تبادل دانسته های ما با دیگران است.

3- مدیریت دانش عبارت اند از هر فعالیت خلق،کسب، تبادل و استفاده از دانشی که به منظور ارتقای یادگیری و عملکرد در سازمان اتفاق می افتد.

4- به طور کلی بسیاری از محققین مدیریت دانش را در قالب یک فرآیند چهار حلقه ای این گونه تعریف می کنند. فرآیند های یادگیری اثربخش که توام با خلق، سازماندهی، تبادل دانش و به کار بستن آن است، سبب ارتقای سرمایه عقلانی سازمانی و بهبود عملکرد آن می شود . [1] Bell

[2] Quinn

[3] Wiig

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه: