1399/02/07

پایان نامه مسئولیت‌های ناشی از سوء استفاده از حق حضانت و ضمانت‌های اجرایی آن در فقه امامیه و حقوق ایران

3. 3. الزام به تحصیل کودک 108
3. 3. ترتیب لازم برای ملاقات طفل 111
3. 3. ضمانت اجرای عدم مواظبت طفل 112
نتایج. 113پیشنهادات. 114
ضمایم و پیوست‌ها 115
فهرست منابع 119
 
 
     
 

 
 
 
فصل اول
کلیات و مفاهیم
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

کلیات و مفاهیم
1‍‍.1. کلیات

 

1 .1 .1. بیان مسئله تحقیق

طفل از دو جهت باید حمایت شود یکی نگهداری و تربیت و دیگری حفظ و اداره اموال است. مورد اول بر عهده حاضن و مورد دوم بر عهده ولی طفل است. م 1169 قانون مدنی در همین مورد است و تا چند ماده بعد از آن هم به این بحث پرداخته است. از سوی دیگر از جنبه فقهی هفت شرط برای حاضن شمرده شده که عدم تدارک هر یک از آنها می‌تواند سبب سقوط حضانت شود و حتی باعث سوء استفاده حاضن شود. موارد سوء استفاده هم از قدیم الایام مطرح بوده است هم اشکالی امروزی‌تر دارد و به خصوص بعضاً دارای فروعاتی در نگه داری و تربت طفل هستیم که ضرورت آن در سطور دیگر خواهد آمد. 

 2. 1. 1. سؤالات تحقیق
موارد سوء استفاده از حق حضانت کدامند؟
چنانچه حضانت کننده از حق خود سوء استفاده کند چه مسئولیت‌هایی برای او متصور است؟ضمانت‌های اجرایی سوء استفاده کدامند؟
 
 
 

 


فرم در حال بارگذاری ...