1399/03/18

دانلود پایان نامه ، پروژه ، پروپوزال تروریسم

آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها

پایان نامه : تعریف حکمرانی

تعریف حکمرانی از نظر واژه شناسی، حکمرانی به واژه یونانی کوبرمن[۱] به معنی هدایت کردن یا اداره کردن بر می گردد و توسط افلاطون در رابطه با چگونگی طراحی نظام حکومت[۲] استفاده شده است. این اصطلاح یونانی[۳] قرون وسطی بود که بر همان مفاهیم هدایت کردن، قانون گذاری یا راندن دلالت می­ کند. در اینجا […]

دانلود پایان نامه حقوق در مورد فهوم جرم و اشکال آن

بخش اول- مفهوم جرم و اشکال آن   اگرچه تنظیم سیستم های قانون کیفری توسط دولت ها، قاعدتا” بمنظور تضمین امنیت مردم و ثبات و انصاف جامعه تنظیم می شوند، با این حال، برخی از جرایم کیفری بر این اساس توجیه         نمی شوند، بلکه نتیجه یک سیستم خاص فکری، فرهنگی و یا سیاسی می باشند. به […]

پایان نامه دانشگاهی : نقایص کمیته­های تحریم و ضرورت اصلاح و ایجاد ساز و کار نظارتی مستقل

گفتار دوم: نقایص کمیته­های تحریم و ضرورت اصلاح و ایجاد ساز و کار نظارتی مستقل نظر به اینکه سازوکار موجود در کمیته­های تحریم نمی‌تواند به نحو مقتصی حقوق بنیادین اشخاش مشمول تحریم را مورد توجه قرار دهد، ایجاد یک سازوکار نظارتی مستقل که خارج از چاچوب کمیته­های تحریم بر کار این کمیته­ها و اثرات سوء […]

پایان نامه حقوق در مورد : مفهوم فساد و مصادیق آن:

بخش هفتم – مفهوم فساد و مصادیق آن: فساد، این شالوده جرایم اقتصادی درمقایسه با جرایم وعناصر مجرمانه، نظیرقتل ، سرقت، قاچاق مواد مخدرو…، هنوز توسط قانون گذارها تعیین و تعریف دقیق نشده است و «رابطه منطقی بین فساد و جرایم، عموم و خصوص من وجه است. مثلا «قرار گرفتن رشوه» که هرچند جزء اعمال […]

مقاله حقوقی با موضوع حق حفظ حرمت و کرامت اشخاص و منع افترا و توهین

۱٫۱٫۱٫ حق حفظ حرمت و کرامت اشخاص و منع افترا و توهین در نظام اخلاقی اسلام مردم و جامعه مورد احترامند و هیچ‌گاه و به هیچ قیمتی نباید آبرو و حیثیت مردم وجه المصالحه قرار گیرد. از آموزه‌های اخلاقی این اصل استخراج می‌شودکه رسانه‌ها در برخورد با مردم و مخاطبان بایستی رعایت جنبه‌های ادب و […]

پایان نامه حقوق در مورد : قانون نمونه آنسیترال

قانون نمونه آنسیترال   منشأ پیدایش قانون نمونه آنسیترال درخواست ارائه شده در سال ۱۹۸۵ توسط کمیته مشورتی حقوقی آسیایی-آفریقایی؛ به منظور بررسی عملکرد کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک، می‌باشد. کمیته ادعا کرد که فقدان رویکرد متحدالشکل دادگاه‌های ملی به اجرای آرا به صورت آشکار وجود دارد. دبیر کل آنسیترال از این ادعا نتیجه گرفت که هماهنگ […]

پایان نامه حقوق : دامنه نظم عمومی

دامنه نظم عمومی   این موضوع به طور کلی پذیرفته شده است، ‌که دامنه نظم عمومی، هم مسائل شکلی و هم ماهوی را در برمی‌گیرد:   ۴-۱) نظم عمومی شکلی   مفهوم نظم عمومی تشریفاتی و شکلی به صورت گسترده‌ای در سطح جهانی به رسمیت شناخته شده است. از جمله مهم‌ترین مصادیق نظم عمومی شکلی […]

پایان نامه حقوق : هواپیماربایی در حقوق بین الملل و حقوق داخلی

  جرم هواپیماربایی از جمله جرایم نوظهوری است که در چند دهه اخیر، توجه اذهان را به خود معطوف داشته و مورد بحث مجامع ملی و بین المللی قرار گرفته است.  پس از جنگ جهانی دوم کنفرانس های بین المللی متعددی در مورد حقوق هوایی، تشکیل و مقرراتی در این کنفرانس ها خصوصا در توکیو، […]

پایان نامه حقوق با موضوع عنصرقانونی جرم پول شویی در قانون اساسی ، قوانین

                                        عنصرقانونی جرم پول شویی در قانون اساسی ، قوانین                                                 موضوعه (عادی) ، آئین نامه ها ومقرّرات ۱-قانون اساسی : ۱-۱= اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صراحتاً دولت راموظف کرده است ثروت های ناشی از، ربـا،غصـــــب، اختلاس،سرقت،قمار،سوءاستفاده ازموقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی،فروش زمین های موات ومباحات اصلی،دایرکردن اماکن فساد […]

منابع پایان نامه با موضوع  جر م پو ل شو یی

 جر م پو ل شو یی جر م پو ل شو یی د ر دو حو زه  اتفا ق می افتد یکی در درو ن مر زها و حوزه ی حا کمیتی  یک کشو ر و دیگر ی فر اتر از مر زها و حا کمیت کشو رها ، یعنی و سعت این جرم گستره […]

1399/03/18

پایان نامه ، پروژه ، پروپوزال درباره حضور زنان

آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها

منابع پایان نامه روانشناسی با موضوع زنان به فرصت­های اجتماعی

  ۱-۳٫  اهمیت و ضرورت تحقیق از ویژگی­های دوران نوین، افزایش تلاش به منظور دستیابی زنان به فرصت­های اجتماعی برابر با مردان است. همچنین  امکان دستیابی زنان به حوزه­های اقتصادی است، که موضوع تحولات دوران پس از انقلاب صنعتی و شهری شده است. موضوع زنان در دوران اخیر مانند دیگر موضوعات اجتماعی و انسانی، مورد […]

ناسازگاری فشار نقش‌های کار- خانواده گرین هاوس و بیوتل – نقش و جایگاه زنان و خانواده

ناسازگاری فشار نقش‌های کار- خانواده گرین هاوس و بیوتل – نقش و جایگاه زنان و خانواده گرین هاوس و بیوتل (۱۹۸۵) مدلی برای تبیین تعارض کار- خانواده با تأکید بر منابع آن در قلمرو نقش‌های کاری و خانوادگی ارائه کرده‌اند: نمودار شماره ۲-۱٫ مدل ناسازگاری فشار نقش‌های کار- خانواده گرین هاوس و بیوتل منبع: (گرین […]

 نقش و جایگاه زنان و خانواده

  تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده، یکی از مهمترین قسمت های هر کار پژوهشی است، زیرا عدم دقت در مرحله تجزیه و تحلیل داده ها امکان نتیجه گیری غلط و تعمیم نادرست آنها را در پی دارد. این فصل از تحقیق مشتمل بر دو قسمت است: یافته ای توصیفی و یافته های […]

گویه های مربوط به تن آرایی – نقش و جایگاه زنان و خانواده

گویه های مربوط به تن آرایی – نقش و جایگاه زنان و خانواده تعریف نظری: خودآرایی و تزیین خویشتن با پویایی خویشتن مرتبط است. در این معنا، پوشاک علاوه بر آن که وسیله ی مهمی برای پنهان سازی یا آشکارسازی وجوه مختلف زندگی شخصی است، نوعی وسیله خودنمایی نیز محسوب می شود؛ چرا که لباس […]

پایان نامه گویه های مربوط به تعارضات نقشی – نقش و جایگاه زنان و خانواده

گویه های مربوط به تعارضات نقشی – نقش و جایگاه زنان و خانواده تعریف نظری: تعارض کار- خانواده نوعی از تعارض بین نقشی است که در آن فشارهای نقش حاصل از نقش‌های کاری و خانوادگی از هر دو طرف و از برخی جهات ناهمساز می‌باشند. بدین معنی که مشارکت در نقش کاری (یا خانوادگی) به […]

آسیب شناسی نقش زنان در جامعه

آسیب شناسی نقش زنان در جامعه تعریف نظری: در این پژوهش با سنجش مزاحمت های اجتماعی، کاهش باورهای دینی و سنتی، مصرف گرایی، چندگانگی نقش، تعارضات نقشی، فشارهای روحی و روانی، احساس بدنامی و تن آرایی ازجمله آسیب هایی انتخاب شده اند که ناشی از حضور زنان و انواع نقش ها می باشد و ممکن […]

نقش زنان در جامعه و عملکرد خانواده

نقش زنان در جامعه و عملکرد خانواده شناخت پدیده های اجتماعی نیازمند اتخاذ روش پژوهش مناسب است تا با به کار گرفتن مجموعه ای از قواعد روشمند و رعایت منظم مراحل، بتوان به یافته های علمی دست یافت و نقطه جدایی روش علمی از دیگر شیوه های معرفت، روش شناسی آن و همچنین فرض هایی […]

دانلود مقاله و پایان نامه روانشناسی :  نقش زنان و خانواده

  پس از مطالعه و بررسی نظریات مختلف که در زمینه نقش زنان و خانواده از صاحب نظران بزرگ مطرح شد و با توجه به مروری که بر نظریات نظریه پردازان در این زمینه صورت گرفت، نظریه مبادله و نظریه ارزشی اینگلهارت و تئوری تعارض اسکانزونی، به عنوان چارچوب نظری این تحقیق بکار گرفته شده […]

رویکردهای جامعه شناختی درمورد نگرش – نقش و جایگاه زنان و خانواده

رویکردهای جامعه شناختی درمورد نگرش – نقش و جایگاه زنان و خانواده ۲-۸-۱٫ الگوی ساختی کارکردی پارسونز بر طبق الگوی پارسونز وقتی که سه جریان جامعه پذیری[۱]، نهادی شدن[۲] و کنترل اجتماعی[۳] در یک رابطه تعادلی و هماهنگ با همدیگر عمل کنند، شخصیت افراد و به دنبال آن نگرش ها و کنش هایشان بر مبنای […]

پایان نامه روانشناسی در مورد : تئوری زیست جامعه شناختی[۱] – نقش و جایگاه زنان و خانواده

تئوری زیست جامعه شناختی[۱] – نقش و جایگاه زنان و خانواده برخی از جامعه شناسان روی الزاماتی که در زمینه روابط خانوادگی است تمرکز می کنند. آنها فرض می کنند که بعضی از اشکال خانواده، نتیجه محصولات طبیعی فرایند تکامل هستند. این دیدگاه که به عنوان زیست جامعه شناختی شناخته شده است، به دنبال درک […]

1399/03/18

پروپوزال،پروژه ، پایان نامه، سمینار تیپ شخصیت

آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها

نظریه بودائیسم درباره شخصیت انسان

نظریه بودائیسم درباره شخصیت انسان       بودائیسم که بین آئین های اخلاقی ازنظرقدمت،طولانی ترین تاریخچه راداردتوسط مؤسس آن گائوتامابودا[۱] (۴۳۸ تا ۵۳۵ قبل ازمیلاد مسیح)ارائه شد. درفلسفه بودا،آنچه رامی توان نزدیک به مفهوم شخصیت دانست .مفهوم «آتا[۲]»است که در روانشاسی غربی «خویشتن»نامیده می شود.البته بااین تفاوت اصلی که ازدیدگاه  آتا ،خویشتن ثابت ومداومی درانسان وجود […]

پایان نامه روانشناسی در مورد شخصیت و وریکردروانکاوی 

شخصیت و وریکردروانکاوی         به عقیده فرویدآنچه سبب فعالیت وپویائی انسان می شودانرژی کلی حیات است که ازدوبخش سازنده ومخرب تشکیل می شود.بخش سازنده همان نیروی زندگی[۱] است که درخدمت انگیزه صیانت ذات بوده ومی کوشدزندگی ماراحفظ کند(لیبیدو[۲]).درمقابل این نیرو،محرک مرگ[۳] قرارداردکه همواره سعی داردمارابه سوی مرگ سوق دهد.این انگیزه شخص رابه سوی خودازادی ،خودکشی […]

دیدگاههایی درباره شخصیت

دیدگاههایی درباره شخصیت نظریه های گوناگون شخصیت که در طول سال ها تکامل یافته اند به نظر می رسد که به طور طبیعی در شش گروه قرار می گیرند. هر یک از این گروه ها با دیدگاه های عمومی در این مورد که چگونه به بهترین نحو می توان درباره طبیعت انسان فکر کرد، مشخص […]

پایان نامه : صفات شخصیتی وعملکرد تحصیلی

صفات شخصیتی وعملکرد تحصیلی تعاریف بسیاری از شخصیت ارائه شده است که می‌توان به طور کلی آنها را به چهار دسته تقسیم کرد؛۱- تعاریفی که روی فردیت و یگانگی افراد تأکید می‌کنند،، در این تعاریف شخصیت شامل خصوصیاتی است که افراد را از یکدیگر متمایز می کند ۲-تعاریفی که بر ساختارها و سازه‌‌های درونی و […]

پایان نامه دانشگاهی : شخصیت از دیدگاه اسلام و قرآن

نظریات رورشاخ در سنجش شخصیت کشف روش “روان تشخیص گری”دور از دانشگاهها، آزمایشگاه و کتابخانه‌های بزرگ در یک بیمارستان کوچک روانی، توسط مردی که نه روانشناسی خوانده بود، نه در کنگره‌های جهانی شرکت کرده بود ونه عناوین رسمی‌داشت صورت گرفت. عمل بدیع رورشاخ در حقیقت در اینست که معنای لکه‌های مرکب را نه به تست […]

پایان نامه مدیریت با موضوع شخصیت از دیدگاه اسلام و قرآن

شخصیت از دیدگاه اسلام و قرآن به قول یکی از دانشمندان اسلام شناس معاصر ایرانی، انسان در جهان بینی اسلامی‌داستانی شگفت دارد، انسان مخلوقی است که هنگام زاده شدن بالقوه کمالاتی دارد که می‌توان به آنها فعلیت داد. علی (ع) می‌فرماید بدی و ناسلامتی در طبیعت هر کس نهان است اگر شخص بر طبیعت خود […]

خرید پایان نامه ارشد مدیریت : نظریات رابطه شغل و شخصیت

نظریات رابطه شغل و شخصیت نظریه شخصیتی- شغلی ‌جان هالند جان‌هالندر در سال(۱۹۱۸)میلادی متولد شد, درجه لیسانس خود را از دانشگاه اوماها در سال ۱۹۴۲ و در جه دکتری روانشناسی را درسال ۱۹۵۲ از دانشگاه مینوسو تا اخذ کرد. سپس به تدریس مشغول شد و چند سالی نیز سرپرستی مرکز تحقیقات را عهده دار بوده […]

پایان نامه مدیریت در مورد نظریه چندبعدی شخصیت

نظریه چندبعدی شخصیت هانس، جی، آیسنک (۱۹۹۷-۱۹۱۶) ۲-۱۳-۱     زندگینامه هانس، جی آیسنک در سال ۱۹۱۶ در آلمان متولد شد و سپس در زمان آزار و اذیت نازی‌ها جلای وطن کرد و در انگلستان اقامت گزید. نظریه آیسنک تحت تاثیر پیشرفت‌های روش شناختی در شیوه آماری تحلیل عاملی، تیپ شناسی کریچمر و یونگ، تحقیقات شیریل برت […]

پایان نامه مدیریت درباره نظریه اختلالات شخصیتی

نظریه اختلالات شخصیتی کارن هورنای (۱۹۵۲-۱۸۸۵) ۲-۸-۱زندگینامه “همیشه بدبختی اصلی- نداشتن صمیمیت و محبت واقعی است.” کارن دانیلن در دهکده ی نزدیک ‌هامبورگ آلمان متولد شد. از کودکی به برادرش رشک می‌ورزید. او پدری مذهبی، مستبد، متکبر و عبوس و ساکت و مادر جذاب و آزاد اندیشی که دائما با پدرش در جدال بود داشت […]

پایان نامه رشته روانشناسی در مورد : دیدگاه‎های افسردگی

دیدگاه‎های افسردگی ۱- نظریه زیست‎شناختی: به اعتقاد الگوی زیستی، افسردگی اختلال بدن است، اگرچه در مجموع افسردگی می‎تواند بوسیله مشکل موجود در هر یک از اندامهای بدن ایجاد شود، گمانه‎زنیها  تقریباً به طور کامل بر مغز، بویژه بر کاهش نوعی مواد (اسمین های بیوژنتیک)[۱] متمرکز شده‎اند که به انتقال تکانه‎های عصبی در طول فواصل (سیناپس […]

1399/03/18

پایان نامه ، پروژه ، سمینار با موضوع قیمت معاملاتی

آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها

دانلود پایان نامه درباره نظریه پردازان مبادله

  آراء و نظرات جرج هومنز، پیتر بلا و تا حدی جیمز کلمن در چند دهه اخیر، اهمیت خاصی یافته و از اقبال نسبتا زیادی برخوردار بوده است. نظریه مبادله یکی از جدیدترین نظرات فردگرایانه متکی بر روانشناسی رفتاری است که در عین حال در مباحث عملی مردم شناسی قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم […]

فروش پایان نامه روانشناسی : داراییهای نقدی

داراییهای نقدی یکی از وظایف اساسی مدیران مالی به طور اخص مدیریت وجه نقد می‌باشد. شرکتها استراتژیهای مدیریت وجه نقد خود را بر محور دو هدف تعیین می‌کنند: تهیه و تأمین وجه نقد برای انجام پرداختهای شرکت و به حداقل رساندن وجوهی که در شرکت به صورت راکد باقی می‌ماند. هدف دوم بازتاب این طرز […]

پایان نامه مدیریت در مورد بازاریابی رابطه مند

بازاریابی رابطه مند   بازاریابی رابطه مند هنر کسب وکار امروز است. برای حفظ مشتریان کلیدی (سود آور) موجود، مهارت در ایجاد ارتباط صحیح با مشتری ضروری است. تئوری بازار یابی بدوی یا کلاسیک، عمدتاً به انجام معامله توجه داشت وبه حفظ مشتریان اهمیتی نمی داد. اما با گسترش رقابت و اشباع شدن بسیاری از […]

متن کامل پایان نامه مدیریت : مزایای پیاده سازی بورس الکترونیک

مزایای پیاده سازی بورس الکترونیک استقرار بورس الکترونیک مزیتهایی چشمگیری را برای مشارکت کنندگان بازار سرمایه فراهم می‏آورد. این مزیتها را می توان از سه دیدگاه بررسی نمود: الف) بورس الکترونیک و معامله گران که مشتریان اصلی سیستم هستند: ۱- امکان خرید و فروش اوراق بهادار در هر زمان: به عبارت دیگر این امکان به […]

اجرای آمیخته ترفیع و بازارافزایی

اجرای آمیخته ترفیع و بازارافزایی اجرای آمیخته ترفیع و بازارافزایی عبارتند از: ۱)آگهی: ارائه غیرشخصی محصولات،خدمات و ایده های بانکی به وسیله مسئول شناخته شده؛ ۲)پیشبرد فروش: محرک های کوتاه مدت برای تشویق فروش یا خرید محصول وخدمات،مانندجوایز ۳)روابط عمومی: ایجاد تقاضا با ارائه اخبار شایان توجه در رسانه ها بدون پرداخت هزینه ها ۴)فروش […]

پایان نامه مدیریت در مورد مشتری کلیدی

مشتری کلیدی تعریف مفهومی بازاریابی رابطه مند:بازاریابی رابطه مند عبارت است از مجموعه روش های اتخاذ شده توسط شرکت با هدف حفظ و توسعه ارتباطات سودمند با مشتری برای منتفع شدن هر دو طرف درگیر دررابطه[سفیانیان۱۳۸۴] مشتری کلیدی:تعریف مشتری کلیدی تعریفی نسبی است وبه صنعت وسازمان موردنظربستگی دارد.دراینجا تعریف مشتری کلیدی از دید بانک کشاورزی […]

پایان نامه مدیریت : الزام و ضرورتهای حاکمیت شرکتی

الزام و ضرورتهای حاکمیت شرکتی حاکمیت شرکتی نقش بااهمیتی را در موفقیت شرکتها و افزایش رفاه اجتماعی ایفا می نماید.این موضوع با توجه به فروپاشی های  اخیر اهمیت بیشتری یافته است.فروپاشی شرکت های بزرگ از قبیل انرون، ورلدکام، زیراکس و … که موجب زیان بسیاری از سرمایه گذاران و ذینفعان شد و ناشی از اعمال […]

خرید پایان نامه ارشد مدیریت : تاریخچه پیدایش بورس

تاریخچه پیدایش بورس بورس مانند هر پدیده دیگر در جوامع اقتصاد سرمایه گذاری هماهنگ با پیشرفت و توسعه اقتصادی رونق یافت تا به امروز که در اغلب کشورهای بزرگ جهان سازمان ها و تشکیلات بسیار منظم و متمرکز و متشکل یافته ای برای معاملات اوراق و سهام به وجود آمده که کوچک ترین نوسان و […]

پایان نامه مدیریت درباره بازاریابی رابطه مند    

بازاریابی رابطه مند     بازاریابی رابطه مند، با وجودی که در سال ۱۹۸۳ آغاز شده، به عنصر مهمی در بازاریابی مدرن، هم برای جوامع علمی بازاریابی و هم برای حرفه ای های آن، تبدیل شده است. برخورد با مشتریان بعنوان شرکای تجاری، با ایجاد فرصتی برای بازاریابی محصولات و خدمات  اضافه، در یک مبنای احترام بیشتر […]

دانلود مقاله و پایان نامه : ارکان فناوری اطلاعات

تجارت الکترونیک برای تجارت الکترونیک به عنوان یکی از پدیده های بزرگ قرن ۲۱ تعاریف مختلفی ارائه شده است که از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: – هدایت ارتباطات کاری و معاملات بر روی شبکه ها از طریق رایانه؛ -خرید و فروش کالاها و خدمات و انتقال سرمایه ها از طریق ارتباطات […]

1399/03/18

پایان نامه ، پروژه ، سمینار درباره زرین های اپوکسی

آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها


Sorry, but nothing matched your search terms. Please try again with some different keywords.
="floating_next_prev_wrap fl_primary_bar fl_"> 
 

1 3 4 5 ...6 ...7 8 9 10 11 12 ... 1708